Mandatory Publications

0 funds found.
list characteristics
Fondens navn ISIN Valuta NAV Salgspris Salgstilladelse Dokumenter Dato

Hvis De ønsker at foretage handler (køb/salg) eller få yderligere rådgivning – fx om de købsvilkår, der gælder for Dem – bedes De henvende Dem til Deres bank.

 

Dette dokument er en reklame. Alle data stammer  fra  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH, og ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. med mindre andet er anført. Vores kommunikationssprog er tysk og engelsk. Fondsprospektet (inklusive eventuelle ændringer) blev offentliggjort i Amstblatt zur Wiener Zeitung i overensstemmelse med bestemmelserne i InvFG 2011 og ImmolnvFG 2003 i de aktuelt rettede udgaver og kan rekvireres uden beregning sammen med key-investor-dokumentet (KID) på administrationsfirmaets adresse og på forvaltningsbankens hovedkontor.  Den nøjagtige dato på den seneste udgivelse, sprogene, som key-investor-dokumentet fås i, samt eventuelle yderligere steder, hvor dokumenterne kan rekvireres, kan ses på det respektive administrationsfirmas websites, herunder www.erste-am.at og www.ersteimmobilien.at. Dette dokument tjener som supplerende oplysninger for vores investorer og er baseret på den viden, som personalet, der var ansvarligt for at forberede det,  var i besiddelse af på forberedelsestidpunktet.  Vores analyser og konklusioner er af generel art og tager ikke højde for de individuelle behov hos vores investorer, hvad angår indtjening, beskatning og risikoappetit.  Tidligere præstation er ikke nogen pålidelig indikator for en fonds fremtidige præstation.